// you’re reading...

Sporty Walki

Kick - boxing

Kick- boxing jest sportem walki, który powstał poprzez połączenie przypisanych dyscyplinie bokserskiej ciosów pięścią oraz kopnięć. Kick-boxing rozwijał się początkowo w dwóch krajach, dlatego też ukształtowały się dwa jego nurty: japoński i amerykański. Japońska forma tej walki zaczęła powstawać po 1964 roku, po igrzyskach olimpijskich, kiedy to dopuszczano do ciosów bokserskich także zastosowanie kopnięć, uderzeń kolanem, łokciem, czy rzutów z judo. W początkowej fazie wykorzystywane były również ciosy i rzuty charakterystyczne dla karate. Później jednak zaprzestano ich stosowania, a dyscyplina nabrała cech zbliżonych do czysto sportowego współzawodnictwa. W latach 70 tych w USA natomiast zaczęto dążyć do zreformowania przede wszystkim karate. Zawodników ograniczano bowiem poprzez stymulowanie siły stosowanych przez nich uderzeń. Narodziło w tej sytuacji najpierw tzw. full - contact karate, gdzie dopuszczalne były uderzenia pięścią i kopnięcia. Tego rodzaju walkę przeniesiono w następnym okresie na ring. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina w kategorii sztuk walki, dlatego nie posiada bardzo skomplikowanej terminologii. Rywalizacja sportowa odbywa się natomiast według określonych norm i przepisów, charakterystycznych dla poszczególnych jej formuł, np. „low kick”, w którym dopuszczalne jest praktycznie całość technik bokserskich, a także kopnięcia sięgające wysokości głowy, zabronione są natomiast uderzenia łokciem i kolanem. Tak zwany „light kick” natomiast opiera się w zasadzie na nieustannych kopnięciach od uda w górę, których siła jest ograniczona.