// you’re reading...

Bieganie

Kontuzje nawiedzające biegaczy cz.1

Kontuzje nawiedzające biegaczy najczęściej spowodowane są wadą postawy, nieprawidłowościami w budowie szkieletu, złymi nawykami ruchu, często są skutkiem amortyzacji drgań podczas jednostajnych kroków. Nieprawidłowości w budowie szkieletu musi zdiagnozować lekarz, wówczas jest szansa na korekcję wad. Jeżeli chodzi o wady postawy bardzo dużo zależy od nas, od butów jakie nosimy, stroju, odżywania się, bardzo ważny jest także teren na którym trenujemy. Najczęstszą przyczyną urazów są przeciążenia, powolne nabywanie się kontuzji. Nagłe skręcenia, złamania i zwichnięcia zdarzają się rzadziej. Dużą wagę przywiązuje się do tego jak się stawia stopy by ich nie skręcić. Powolnych uszkodzeń z reguły nawet się nie czuje, a lekki ból na drugi dzień mija.