// you’re reading...

Sporty Ekstremalne

Base jumping

Base jumping czyli Building (budynek), Antenna (antena), Span (przęsło), Earth (ziemia) jest jednym z najniebezpieczniejszych sportów ekstremalnych. Polega on na skokach spadochronowych z wszystkiego co jest wystarczająco wysokie, np. wieżowce, mosty, wodospady, urwiska, maszty. Głównym czynnikiem ryzyka jest krótki czas jaki skoczek ma na rozłożenie spadochronu.
Skoki wykonywane są przede wszystkim z wysokości od 50 do 300 metrów nad poziomem terenu. Dlatego też, aby uprawiać ten sport należy spełnić szereg wymagań. Pierwszą kwestią jest zapoznanie się ze statystykami i zrozumieniem dlaczego ten sport jest taki niebezpieczny. Statystyki opisują dokładnie śmiertelne przypadki i ich przyczyny.
Oczywiście niezbędnym warunkiem jest doświadczenie w spadochroniarstwie. Nie wystarczy skoczyć kilka razy, trzeba mieć zaliczone kilkaset skoków. W base jumping’u trzeba reagować szybko i instynktownie, inaczej każdy może się domyślić jak taki skok może się zakończyć..