// you’re reading...

Sporty Walki

Taekwondo

Sztuka walki Korei. Początkowo stworzona na potrzeby militarne, następnie wdrożona do użytku cywilnego. Dziś jest jedną w pełnoprawnych dyscyplin olimpijskich.  Twórca taekwondo generał Choi Hong Hi wybierając to co najlepsze z  różnych sztuk, łącząc je i wzbogacając o nowoczesne, udoskonalone techniki stworzył styl, który do tej pory jest skuteczny. Taekwondo jest sztuką walki widowiskową i bardzo niebezpieczną, na szczególne uznanie zasługują techniki nożne w wyskoku i po obrotach, wykonywane z wielką dynamiką i precyzją. Sztuka ta posiada różne prawa, przepisy i postanowienia, dotyczą one wszystkich elementów taekwondo począwszy od stroju, zachowania poprzez techniki i regulaminy. Charakterystycznymi cechami taekwondo jest specyficzna terminologia, metody treningu, system nauczania, ubiór i wyposażenie zawodnika oraz moralne zasady i filozofia. Taekwondo to korzyści zdrowotne płynące z wieloletniego treningu, umiejętności samoobrony oraz zdrowego stosunku do siebie i otoczenia. Piękno, logika, konsekwencja założeń teoretycznych, skuteczność, a wszystko to połączone z rozwojem wewnętrznym sprawia, że taekwondo jest najczęściej uprawianą sztuka walki na świecie.