// you’re reading...

Sporty Walki

Aikido

Sztuka walki Aikido kładzie duży nacisk na moralny i psychologiczny wymiar działań, zwraca szczególną uwagę na odpowiedzialność  za zdrowie i życie drugiego człowieka podczas całego procesu treningu. Techniki aikido składają się przede wszystkim z rzutów i dźwigni i w odróżnieniu od innych sztuk walki są to techniki wyłącznie obronne.  W walce znajduje się ponad dwa tysiące kombinacji technicznych, jest ona najbardziej widowiskowym przedstawieniem.  Twórca aikido Morihei Ueshiba uważał, że napastnik nie jest wrogiem, tylko bratem który pobłądził i że starcie nie powinno zakończyć się okaleczeniem bądź śmiercią napastnika. W tej walce nie chodzi o to, aby wygrać lecz o to aby nie przegrać. Do dziś aikido uważane jest za jedną z najtrudniejszych sztuk walki. Być może dlatego, że opiera się na zagraniu w czasie z napastnikiem… Jak każdej sztuce walki tak i  aikido trzeba poświęcić dużo czasu, najpierw należy nauczyć się panować nad swoim ciałem i zastąpić swoje nawyki i odruchy reakcjami aikido.