// you’re reading...

Pływanie

Pływania dla niemowlaków

Wiele mówi się o aktywności fizycznej. Każdy z nas wie, jak ważny jest to element naszego życia. Coraz więcej osób zachęca do aktywności fizycznej już niemowlaki( oczywiście przy wsparciu rodziców). Zajęcia na basenie są dobrym sposobem na zwiększenie naszej aktywności ruchowej i społecznej. Dla dzieci stwarza to  warunki do świetnej zabawy poprzez  bezpieczne uprawianie ćwiczeń ruchowych w wodzie. A oto kilka podstawowych zalet ćwiczeń  wodzie:

  • wpływają pozytywnie na rozwój psychomotoryczny naszych dzieci;
  • stanowią profilaktykę skrzywień kręgosłupa, zwiększają ruchomość w stawach;
  • podnoszą ogólną odporność młodego organizmu na infekcje i zakażenia;
  • wzmacniają więzi emocjonalne między dzieckiem a rodzicami.

Zajęcia szkole pływania przewiduje adaptację dzieci - zazwyczaj od 3 miesiąca życia, do środowiska wodnego oraz nauczanie swobodnego, elementarnego poruszania się w wodzie przy wykorzystaniu skrzydełek pływackich, oraz przy bezpośrednim udziale jednego opiekuna( mamy lub taty)

W tym okresie życia u dziecka występuje silna potrzeba więzi uczuciowej z rodzicami. Dzięki temu zmniejsza się lęk przed wodą, dzieci czują się bezpiecznie, chętnie uczestniczą w ćwiczeniach i zabawie z rodzicami. Niewątpliwie  wzmacnia to więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi.

Pływanie od wieku niemowlęcego powinno zajmować bardzo ważne miejsce w wychowaniu fizycznym. Zachęca dzieci do ruchu i wpaja w nich aktywność fizyczną od najmłodszych lat .