// you’re reading...

Koszykówka

Podstawowe zasady gry w kosza

Czas meczu koszykówki wynosi 4 x 10 min. Pomiędzy pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą częścią przerwa trwa 2 minuty, natomiast pomiędzy druga, a trzecią kwartą 15 minut. Czas gry może być skrócony w zależności od wieku uczestniczących zawodników oraz od systemu przeprowadzanych rozgrywek.

Od 1 października 2003 zwiększono liczbę czasów na żądanie trenera z czterech do pięciu oraz zniesiono obowiązek brania czasu w każdej kwarcie. W pierwszych 20 minutach trener może wziąć dwa czasy, a w drugich trzy. Oznacza, to, że szkoleniowiec będzie mógł wziąć trzy czasy w czwartej, ostatniej kwarcie.

Do czasu gry nie wlicza się przerw w grze. Okresy te są odliczane przez mierzącego czas (jest to osoba przy stoliku sędziowskim). Celem gry jest oczywiście wrzucenie piłki do kosza przeciwnika. Kosz uzyskany rzutem z gry ma wartość 2 pkt, kosz z rzutu wolnego – l pkt, a sprzed linii 6,25 m – 3 pkt. Wygrywa ta drużyna, która w przepisowym czasie gry zdobędzie większą liczbę punktów. Jeśli po upływie czasu gry wynik jest remisowy, sędzia zarządza 5-minutową dogrywkę. Jeśli w czasie pierwszej dogrywki nie nastąpiło rozstrzygnięcie zarządza drugą (i tak aż do wygranej).

W kontaktach z przeciwnikiem nie wolno: popychać, trzymać, uderzać, utrudniać mu poruszania się, spychać. W przypadkach nieprawidłowego zetknięcia się z przeciwnikiem następują tzw. faule.